Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Pályázati felhívás Civil szervezetek tevékenységének támogatására Ősi Község Önkormányzata 2015. év

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet azon bíróság által a pályázat kiírását megelőzően nyilvántartásba vett önszerveződő közösségek (egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek) számára, melyek tevékenységüket ténylegesen Ősi község területén folytatják, tevékenységükkel a község lakosságának érdekeit szolgálják.

 

Pályázati keretösszeg: 2.197.000.- Ft.

A pályázati keretösszegen belül:

Alapítványok részére nyújtható támogatás keretösszege: 0,- Ft

egyéb civil szervezetek számára nyújtható támogatás keretösszege 2.197.000,- Ft.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

 

Pályázni kizárólag Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2009. (V. 22.) Ősi Önk. rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet. Az adatlaphoz csatolni szükséges a támogatási rendelet 2. és 3. melléklete szerinti nyilatkozatokat. Az adatlap és a nyilatkozatok letölthetők a www.osikozseg.hu honlapról.

 

Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

a) a civil szervezetek közhasznú tevékenységének segítése;

b) a civil szervezetek működési kiadásainak támogatása;

c) pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt,

d) nagy turisztikai vonzerővel bíró fesztiválok, rendezvények megszervezése;

e) helyi rendezvények, fesztiválok, évfordulók támogatása;

f) a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka;

g) a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzésére;

h) közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek.

i) sporttevékenység támogatása.

 

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

Falunapi ünnepség

 

A képre kattintva nagyméretben is megtekinthető.

Védőnői pályázati kiírás

Óvodai beíratkozás

Esemény kezdete: 
2015-05-04 08:00

HIRDETMÉNY

A 2015. ÉVI ÓVODAI BEÍRATKOZÁS RENDJÉRŐL

 

Tisztelt Szülők!

 

Ősi Község Önkormányzata mint fenntartó a 35/2015. (03. 30.) képviselő-testületi határozatával a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

(8161 Ősi, Ságvári E. u. 10.) felvételi körzeteit és az általános felvétel időpontját, továbbá a felvétel módját az alábbiak szerint határozza meg:

 

Az intézmény felvétele körzete: Ősi község közigazgatási területe

 

A képviselő-testület az óvodai általános felvételi időpontját az alábbiak szerint állapítja meg:

2015. május 4., hétfő - 8.00- 16.00

2015. május 5., kedd - 8.00- 16.00

A beiratkozás helye:

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde,

8161 Ősi, Ságvári E. utca. 10.

(2015. május 1. napjától: Iskola utca 10.)

 

Hirdetmény a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek átnevezéséről

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezései szerint közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Ságvári Endre utca, a Sallai Imre utca és a Dobos Kovács János utca átnevezését határozta el.

 

A Képviselő-testület kéri a település lakosságát, hogy

legkésőbb 2015. február 25. napjáig

jutassa el az átnevezésre vonatkozó esetleges javaslatait

az Ősi Polgármesteri Hivatalhoz

(8161 Ősi, Kossuth L. u. 40., telefon: 88/496-192, 88/496-372 / 17 vagy 18 mellék,

e-mail: ph.osi@invitel.hu).

Az utcák átnevezésére a lakosság véleményének kikérését követően kerül sor.

 

A Képviselő-testület a beérkezett javaslatok összegyűjtését követően hozza meg döntését.

Tájékoztatjuk érintett lakosainkat, hogy az átnevezés miatti ügyintézés megkönnyítése érdekében az Ősi Polgármesteri Hivatal a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az adatváltozás átvezetése az állami szerveknél a lakosság számára illeték- és térítésmentes!

 

Ősi, 2015. február 12.

Ősi Község Önkormányzata

 

Az alábbi felmerült elnevezések vonatkozásában kérjük a lakosság szíves véleményét, valamint várjuk a lakosság által javasolt egyéb elnevezéseket!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utcák elnevezésénél az alábbi szabályokra kell figyelemmel lenni:

A közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.

Az elnevezés megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását.

Élő személyről az utcák nem nevezhetőek el.

A közterület elnevezése - a közterületjelleg nélkül, de a szóközöket beleszámítva - ötven betűhelynél hosszabb nem lehet.

A közterületet úgy kell elnevezni, hogy két közterületnevet ne lehessen összetéveszteni.

Két elnevezést összetéveszthetőnek kell tekinteni, ha

a) csak a birtokos eset jelének meglétében vagy hiányában különböznek,

b) csak ragozásban különböznek,

c) ugyanannak a névnek egybe- és különírott formájú változatai,

d) ugyanannak a szónak rövidített és teljes kiírású változatai és másban nem különböznek,

e) ugyanannak a szónak másféle írásmódú változatai és másban nem különböznek.

 

Az elnevezésben földrajzi köznévi utótag előtt számot helyettesítő betű vagy számjegy nem használható.

 

 

Kérem válassza ki, hogy Ön szerint mi legyen a Ságvári Endre utca új neve.
Kérem, hogy vesszővel elválasztva írja le az Ön által javasolt új utcanevet, vagy utcaneveket.
Kérem válassza ki, hogy Ön szerint mi legyen a Sallai Imre utca új neve.
Kérem, hogy vesszővel elválasztva írja le az Ön által javasolt új utcanevet, vagy utcaneveket.
Kérem válassza ki, hogy Ön szerint mi legyen a Dobos Kovács János utca új neve.
Kérem, hogy vesszővel elválasztva írja le az Ön által javasolt új utcanevet, vagy utcaneveket.
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
6 + 4 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.

Oldalak

2024. május 22. Júlia, Rita napja van

e-Papír

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2024