Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap

Polgármesteri Hivatal

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Önkormányzati Hivatali Portál - ELÜGY

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY) természetes és jogi személyek számára biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget.

A Portál elérhető a következő linken: https://ohp.asp.lgov.hu.

Az elektronikus ügyintézés elektronikus azonosításhoz (ügyfélkapu, cégkapu) kötött!!

 

A felületen ki kell választani Ősi Község Önkormányzatát, majd a következő funkciók vehetők igénybe:

Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás: Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet! Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Amennyiben nem találnak az adott ügyhöz kapcsolódó strukturált űrlapot, az e-Papír szolgáltatáson keresztül tudnak ügyet indítani. Figyelem helyi adók esetében győződjön meg arról, hogy a keresett adótípus bevezetésre került-e településünkön (adórendelet elérhető: http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed6dr7eo8dt1ee2em5cj8bx1cb2ca3ca8ca1bz6c).

Az e-Papír szolgáltatás itt érhető el: https://epapir.gov.hu/

 

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

 

Figyelem!

Az ELÜGY Portálon elérhető Ősi község részére megszemélyesített űrlapok száma folyamatosan bővülni fog! Az űrlapok aktualizálása, javítása is folyamatos!

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE

Ősi Község Önkormányzata által a településen nyújtható szociális támogatások (települési támogatás) feltételeit a települési szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) rendeletében szabályozza.

2015 évi 6. rendelet a települési szociális ellátásokról

 

A települési támogatások formái:

a) rendkívüli települési támogatás

b) gyógyszertámogatás

c) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

b) lakhatási támogatás

c) betegápolási támogatás

f) egészségi állapotra tekintettel havi rendszerességgel megállapított települési támogatás, és

g) lakásvásárlók szociális támogatása.

 

Nyomtatványok a támogatások igényléséhez (itt letölthetők):

Munkáltatói jövedelemigazolás nyomtatvány

Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, gyógyszertámogatás, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás, egészségi állapotra tekintettel megállapított települési támogatás, lakásvásárlók szociális támogatása) iránti kérelem.

Lakhatási támogatás iránti kérelem.

Betegápolási támogatás iránti kérelem nyomtatványok.

 

AZ EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ FŐBB FELTÉTELEK

...

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

TÁJÉKOZTATÓ

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Tisztelt Lakosaink!

 

Kérjük, hogy az ingatlanukon keletkezett elszáradt növényzet eltávolításáról szíveskedjenek gondoskodni.

Felhívjuk figyelmüket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben a szabadtéri tűzgyújtásra és tűzmegelőzésre vonatkozóan megfogalmazott alábbi szabályokra:

„225. § (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.”

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”

Az engedélyre vonatkozó kérelem benyújtható: Veszprém Megyei Katasztórfavédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., postai cím: 8201 Veszprém, Pf.: 403, e-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu, telefon: (88) 620-800. A bejelentéshez a nyomtatvány letölthető: www.veszprem.katasztrofavedelem.hu oldalon, a Tűzvédelem menü, Tűzmegelőzés/Irányított égetés címszónál, vagy hozzáférhető az Ősi Polgármesteri Hivatalban is.

 

Ősi község közigazgatási területén a keletkezett avar és kerti hulladék égetésére a képviselő-testület által megalkotott, jelenleg hatályos 14/2015. (XII. 08.) önkormányzati rendelet szerint lehetőség van, az alábbi szabályok szerint:

a) avart és kerti hulladék égetését csak 18 életévét betöltött, cselekvőképes személy végezheti, állandó felügyelet biztosításával, a tűzvédelmi szabályok betartásával.

b) az égetés környezeti, vagyoni kárt nem okozhat, az emberi egészséget nem veszélyeztetheti.

c) az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

d) Nem égethető kerti hulladék:

     ca) vasárnapokon és ünnepnapokon,

     cb) egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúsági, nevelési, oktatási és egyházi intézmények 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt,

     cc) ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

 

Kérjük, hogy a felsorolt kötelezettségeket betartani szíveskedjenek.

 

Amennyiben egy esetleges tűzeset keletkezése tűzvédelmi szabály megsértésével valósul meg, abban az esetben 10.000,- Ft-tól 3.000.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet szerint.

 

 

Külterületi tűzgyújtás bejelentő

Magánfőzés bejelentése (saját célú házi párlatfőzés)

2015. január 1-i hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt), mely alapján több tekintetben megváltozott a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása.

Polgármesteri Hivatal

Figyelem! Az e-mail cím 2022. szeptemberétől megváltozott! Új e-mail cím: hivatal@osikozseg.hu

2024. július 13. Jenő napja van

e-Papír

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2024