Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap

Mikor az álmok valóra válnak…

Nyomtatóbarát változatEmail

Idén is nagy lépést tettünk előre a járdafelújítás terén, hiszen az ősz beköszönte előtt átadhattuk a falu egyik leghosszabb és talán az egyik legrosszabb állapotban lévő gyalogútját. A József Attila utca páros oldalán húzódó felújított járdaszakasz mostantól lehetővé teszi, hogy a faluközpont (orvosi rendelő, polgármesteri hivatal) a Ladányi utca irányából gyalogszerrel is könnyen, biztonságosan megközelítő legyen.  Nem kell már többé az úttesten tolni a babakocsikat, és ezen túl az idősebbek is biztonságosabban közlekedhetnek a másfél méter széles betonjárdán.  Értékteremtő és faluszépítő munkájukért dicséret illeti a „járdaépítő közmunkás brigádunk” tagjait. Önkormányzatunk nevében megköszönöm Feka Lajosnak, Lukács Tamásnak, Bányász Jánosnak és Tóth Józsefnek, azt hogy idei nyár, embert próbáló hőségében, a közel 40 kilós betonlapokat emelgetve újjáépítették és járhatóvá tették az évtizedek óta elhanyagolt járdát. A járdaépítő csapat mellett dicséret illeti azokat a közfoglalkoztatott dolgozóinkat is, akik lelkiismeretes munkájukkal szép, virágos és tiszta környezetet teremtettek parkjainkban, közterületeinken. Külön megköszönöm Takács Attiláné, Salamon Lajosné, Szabó István és Szabó Imre lelkiismeretes munkáját!

 

Nagy öröm és jóleső érzés volt számunkra, az a sok-sok dicsérő szó, köszönet és bíztatás, melyeket a buszmegállók cseréje kapcsán kaptunk Önöktől, Tőletek! Persze azért voltak olyanok is, akik megszokásból, vagy éppen praktikus okokból (… hisz a régi buszmegállók még megjavíthatók), inkább a továbbiakban is ragaszkodtak volna a régi építményekhez. Azonban úgy tűnik, hogy az Ő véleményük is lényegesen megváltozott az új buszmegállók láttán. A csere több szempontból is indokolt volt már. A régi buszvárók az elmúlt évtizedek során elöregedtek, beáztak, javításuk, festésük, teljes körű felújításuk már nem várhatott tovább. Számításokat végeztünk, és úgy döntöttünk, hogy a meglévő buszmegállókat a költséges javítgatás helyett, célszerűbb inkább újakra cserélni. A busszal közlekedő ősi lakosok érdekeinek, igényeinek és kényelmének figyelembevételén túl, döntésünk során fontos szempont volt, hogy változtatásunkkal hozzájáruljunk egy kulturált, mindenki számára vonzó településkép kialakításához is.

Községünk megítélése szempontjából ugyanis nem mindegy, hogy településünk milyen látványt nyújt, milyen közérzetet biztosít az itt élők, az átutazók, vagy az ide látogatók számára. Nem mindegy számunkra, hogy miként ítélnek meg bennünket, mert községünk jövője, lélekszáma, ingatlanaink értékállósága elsősorban ettől függ. (Jó hír, hogy településünk pozitív megítélésének eredményeként az utóbbi időben jelentősen megnőtt a kereslet az ősi lakóingatlanok iránt. Egyre több terveket-szövő, kisgyermekes fiatal vásárol családi házat és telepedik le községünkben.)  

 

A jövő évben folytatni szeretnénk a buszvárók cseréjét, és az eddigi gyakorlattól eltérően nem csupán az úttest egyik oldalán.

 

Tisztelt Lakótársaim! Kérem Önöket, hogy a jövőben is legyenek partnerek abban, hogy közös munkával szebbé, élhetőbbé tegyük településünket!  Vigyázzunk a fáradtságos munkával, jelentős anyagi ráfordítással létrehozott értékeinkre! Gondozzuk és tartsuk tisztán a házunk előtti csapadékelvezető árkokat, járdaszakaszokat és virágok ültetésével tegyük még szebbé környezetünket!

2015. október 6-a nevezetes nap kis falunk életében, hiszen egy több mint két évtizede dédelgetett álom megvalósulásának kezdetét jelenti. Ez volt az a nap, mikor jelképesen megtörtént az első „kapavágás”, s végre megkezdődött a tornaterem építése.  Azt azonban csak kevesen tudják, hogy az út, ami idáig vezetett, milyen reménytelenül hosszú, és milyen kíméletlenül rögös volt.

Az elmúlt hónapokban rendkívül küzdelmes időszakot éltünk át munkatársaimmal, mely óriási erőfeszítést, rengeteg munkát, sok-sok időt és energiát igényelt. Ráadásul az előkészítő munka egyáltalán nem látványos, hisz a kívülállók mindebből jóformán semmit sem láttak. Pedig a gyakorlat azt mutatja, hogy a legtöbb esetben ez a „láthatatlan tevékenység” teszi ki az egész beruházás időtartalmának 2/3-ad részét. Aggódó lakótársaim lépten-nyomon kérdezték tőlünk, hogy mikor kezdődik már végre az építkezés?  Természetesen mi is nagyon vártuk, sürgettük, hogy megkezdődjön a munka, és ennek érdekében munkatársaimmal és képviselőtársaimmal együtt meg is tettünk mindent. Azt azonban mindenkinek meg kell értenie, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Még egy egyszerű melléképület építése is legalább fél éves előkészületet (terveztetés, engedélyeztetés, stb.) igényel, nem hogy egy közintézmény, egy gyermekintézmény, egy sport-komplexum létesítése!

 

Mint arról a Kedves Olvasókat már korábban tájékoztattuk, 2014 decemberében a Magyar Kormány bruttó 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, mely forrásból reményeink szerint befejezhetjük a már több mint két évtizede megkezdett tornaterem beruházásunkat. Mivel a támogatás odaítélésekor még nem rendelkeztünk a kivitelezéshez szükséges tervekkel, engedélyekkel és egyéb dokumentációkkal, ismerve a tervezett beruházás hosszadalmas eljárásrendjét, azonnal munkához láttunk.

 

Azonban bármennyire igyekeztünk sürgetni az eseményeket, számtalan, előre nem látható akadályba ütköztünk.

A beépítési százalék növelése és az épületmagasság meghatározása érdekében módosítanunk kellett a Helyi Építési Szabályzatunkat, mely még az egyszerűsített eljárás mellett is hónapokig elhúzódott.

A tervezett beruházás helyszíne a Településrendezési Terv szerint több övezetet érintett, így az egységes építési besorolás érdekében azonnali telekmegosztásra is szükség volt, mely eljárás heteket vett igénybe.

Az egyes feladatok elvégzéséhez, valamint a tervezői, a műszaki ellenőri és a közbeszerzési szakértői megbízások során ajánlatokat kellett bekérnünk, melyek lebonyolítása és testületi elbírálása szintén értékes napokat-heteket követelt.

A sportlétesítmény tervezési munkálatai során - a megalapozott és felelősségteljes döntések meghozatala érdekében - többszöri egyeztetés történt a tervező iroda szakemberei és a képviselőtestület tagjai között. (Képviselő-testületünk csupán 2015 évben – a kötelező havi egy alkalom helyett - ez idáig 36 alkalommal ülésezett!) Az elkészült engedélyezési tervek hatósági jóváhagyása szintén elhúzódó – több hetes - folyamat volt. 2015. június 19-én kaptuk meg a jogerős építési engedélyt. A jogerős építési engedély alapján a tervező iroda elkészítette a kiviteli terveket, melyet a Képviselő-testületünk 2015. július 21-én elfogadott.

A kiviteli tervek birtokában, július 22-én végre megindulhatott a nyílt, kétfordulós közbeszerzési eljárás.

Az eljárás két részre (két beruházásra) terjedt ki egyidejűleg, mivel azok egy ingatlan építési beruházásaira vonatkoztak.

Az 1. rész, egy új, 15x30 m játékterű, fűthető tornaterem és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek (öltözők, mosdók, szertárak) építési munkáira terjedt ki.  (Forrása: bruttó 200 millió Ft kormányzati támogatás).

A 2. rész, a meglévő, fedett aszfaltos kézilabda pálya felújítására, (vízszintbehozását, korszerű, versenysportra alkalmas, öntött gumi burkolattal való ellátása) vonatkozott. (Forrása: bruttó 15 millió Ft pályázati támogatás és bruttó 13 millió Ft önkormányzati hozzájárulás).  

A felhívásra 13 részvételi jelentkezés érkezett, melyből a referenciák alapján súlyozva 5 jelentkező részére került ajánlattételi felhívás megküldésre. Az 1. rész (tornaterem) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a veszprémi székhelyű, Kuti és Fia Kft., a 2. rész (pályafelújítás) tekintetében pedig a budapesti székhelyű, Swietesky Magyarország Kft. nyújtotta be. A közbeszerzési eljárás nyerteseivel megkötendő szerződések aláírására 2015. október 5-én került sor. A tényleges (tereprendezési) munkálatok már másnap megkezdődtek. Az idő sürgeti a kivitelezőket, hiszen év végéig mindkét beruházásnak el kell készülnie.

 

Önkormányzatunk – az említetteken túl - eredményesen pályázott az általános iskola, az óvoda és a konyha épületegyüttesének energetikai korszerűsítésére. Az elnyert támogatás összege bruttó 83 millió forint. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött Támogatási Szerződés értelmében a pályázaton elnyert összeget Önkormányzatunk az intézmények külső falazatának szigetelésére, vakolására, színezésére, a födémek, padlásterek szigetelésére, valamint a korszerűtlen nyílászárók cseréjére fordíthatja. Képviselő-testületünk, az előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a várpalotai székhelyű „VÁR-TOP-V” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társulást bízta meg a kiviteli munkák elvégzésével. A 2015. október 14-én hatályba lépett szerződést követően, (állványozással és a vakolat leverésével) azonnal megkezdődtek a munkálatok. Az idő, ennél a beruházásnál is szűkös, mivel a pályázati feltételeknek megfelelően a kivitelezőnek november végéig be kell fejeznie a munkát. Bízunk benne, hogy a most megvalósuló épületenergetikai fejlesztéssel a jövőben jelentősen csökkenteni tudjuk majd nevelési intézményeink fűtési költségét.

Tisztelt Lakótársaim! Az iskola előtti útszakasz, különösképpen a reggeli órákban tapasztalható forgalom, valamint az úttest két oldalán parkoló gépjárművek miatt, rendkívül balesetveszélyes.  A most induló beruházások következtében (tehergépjármű forgalom, erőgépek mozgása) azonban ez a veszély az elkövetkező két hónap során várhatóan még tovább növekszik majd.

Kérem a gyerekek, a szülők, a nevelők, az intézményi dolgozók, és különösképpen az Iskola utcában lakók türelmét, együttműködését az építkezés ideje alatt!

 

Kérem, legyenek megértőek, hiszen csupán két hónapról van szó, ami úgy gondolom nem nagy ár azért, hogy két évtizedes álmunk végre valóra válhasson!

                                                                                                                                 Kotzó László polgármester

2024. május 21. Konstantin napja van

e-Papír

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
October 2015