Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Tájékoztató jegyző kinevezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Péringer Ferencné jegyző Önkormányzatunknál fennálló munkaviszonya, 2015. szeptember 6-án, végleges áthelyezéssel megszűnt. Munkáltatói jogkörömben eljárva, a megüresedett tisztség betöltése érdekében, pályázatot írtam ki. A pályáztatási eljárás érvényes és eredményes volt. Az Ősi Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatainak ellátására, 2015. szeptember 22. napjától, határozatlan időre, Andrásiné Marton Mónika aljegyzőt neveztem ki.

Andrásiné Marton Mónika 1973. március 3-án született, születése óta Ősiben él, férjével itt építették fel otthonunkat, két gyermekükkel jelenleg is itt laknak.

Pályafutását1993-ban gyakornokként kezdte az Ősi Polgármesteri Hivatalban. Ezt követően munkaköre főként szociális igazgatáshoz, és egyéb igazgatási feladatokhoz kapcsolódott. 1998-ban kapta meg első diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemhez csatolt Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Szociális Munkás Karán, mint szociális munkás. Felsőfokú végzettségének megfelelően az Ősi Községi Családsegítő Szolgálat vezetője lett, majd annak megszűnését követően ismét visszakerült a hivatalba.

2007-ben igazgatásszervezői diplomát szerzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán. Az elmúlt 8 év során több alkalommal huzamosabb ideig, saját munkakörének ellátása mellett - a jegyzői állás betöltetlensége miatt - jegyzői feladatok ellátásával is megbízták. 2013. május 15-től aljegyzőként dolgozott jegyzői kinevezéséig. Feladatát mindig lelkiismeretesen, becsületesen látja el. Több éves példaértékű, elhivatott szakmai munkája alapján alkalmasnak találtam a jegyzői tisztség betöltésére és kineveztem Ősi község jegyzőjévé.

 

 

Vezetői kinevezéséhez gratulálok és további munkájához sok sikert kívánok!

 

Kotzó László polgármester

Tájékoztató Okmányiroda Ügyfélfogadásáról

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a - Kormányablak kialakításával kapcsolatos munkálatok befejezéséig – a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztályán (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.) az ügyfélfogadás várhatóan 2015. november 19. napjáig szünetel.

 

Az átalakítás időtartama alatt, helyben (Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. fszt. 16-os irodában, megközelítés főbejárat felől) kizárólag lakcímváltozással kapcsolatos kérelmek előterjesztésére, az elkészült okmányok átvételére, valamint az elvett/visszavont okmányok kiadására lesz lehetőség az alábbi ügyfélfogadási rend szerint:

 

Hétfő, Kedd, Csütörtök 8.00-12.00, 12.30-16.00

Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.30

Péntek: 8.00-12.00

 

Tájékoztatás az ügyintézésről

a 88/592-717 és a 88/592-718-as

telefonszámokon kérhető.

 

A fenti eljárások kivételével, az ország bármelyik okmányirodájában, valamint kormányablakában teljes körű ügyintézésre van lehetőség.

 

Értesítés karbantartási munkálatokról

A Földgázszállító Zrt. értesítése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az FGSZ Zrt. Kápolnásnyéki Földgázszállító Üzeme fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Pétfürdő-Ősi földgázszállító távvezetéken.

 

A fáklyázás várható ideje:

 

        2015. szeptember   8-án 08.00 – 21.00 óra

        2015. szeptember   9-én 08.00 – 21.00 óra

        2015. szeptember 10-én 08.00 – 21.00 óra

 

Pályázati felhívás Civil szervezetek tevékenységének támogatására Ősi Község Önkormányzata 2015. év

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet azon bíróság által a pályázat kiírását megelőzően nyilvántartásba vett önszerveződő közösségek (egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek) számára, melyek tevékenységüket ténylegesen Ősi község területén folytatják, tevékenységükkel a község lakosságának érdekeit szolgálják.

 

Pályázati keretösszeg: 2.197.000.- Ft.

A pályázati keretösszegen belül:

Alapítványok részére nyújtható támogatás keretösszege: 0,- Ft

egyéb civil szervezetek számára nyújtható támogatás keretösszege 2.197.000,- Ft.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

 

Pályázni kizárólag Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2009. (V. 22.) Ősi Önk. rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet. Az adatlaphoz csatolni szükséges a támogatási rendelet 2. és 3. melléklete szerinti nyilatkozatokat. Az adatlap és a nyilatkozatok letölthetők a www.osikozseg.hu honlapról.

 

Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

a) a civil szervezetek közhasznú tevékenységének segítése;

b) a civil szervezetek működési kiadásainak támogatása;

c) pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt,

d) nagy turisztikai vonzerővel bíró fesztiválok, rendezvények megszervezése;

e) helyi rendezvények, fesztiválok, évfordulók támogatása;

f) a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka;

g) a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzésére;

h) közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek.

i) sporttevékenység támogatása.

 

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

Oldalak

2021. január 16. Gusztáv napja van

e-Papír

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
January 2021